Định giá

Miễn phí
$ 0/ tháng
Kích thước tệp tối đa 100 MB
Xử lý tài liệu không giới hạn
Lưu trữ tập tin
Ưu tiên thấp
Tiêu chuẩn
$ 5.99/ tháng
Kích thước tệp tối đa 300 MB
Không có quảng cáo
Xử lý tài liệu không giới hạn
Lưu trữ tập tin
Ưu tiên trung bình
Cao thủ
$ 9.99/ tháng
Kích thước tệp tối đa 500 MB
Không có quảng cáo
Xử lý tài liệu không giới hạn
Lưu trữ tập tin
Ưu tiên cao
Hỗ trợ khách hàng ưu tiên
Đánh giá trên các trang web bên ngoài
Nhân viên của các công ty này sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Các câu hỏi xung quanh giá cả của chúng tôi