Chính sách Bảo mật 2pdf.com
Chính sách này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 2 năm 2019.
Phạm vi chính sách quyền riêng tư
Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi có được, sử dụng và tiết lộ thông qua việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi https://2pdf.com
Chúng tôi thu thập thông tin gì
Chúng tôi lưu trữ các tệp do người dùng tải lên cũng như các tệp đầu ra đã xử lý với mục đích duy nhất là cung cấp cho bạn đủ thời gian để xử lý và tải chúng xuống.
Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin, bao gồm thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, địa chỉ của các trang web bạn đã truy cập, loại trình duyệt và cài đặt, ngày và giờ yêu cầu của bạn và dữ liệu cookie.
Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin báo cáo lỗi khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ. Khi phần mềm gặp một số lỗi nhất định, nó sẽ tự động gửi thông tin khắc phục sự cố đến máy chủ của chúng tôi về lỗi đó.
Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác
2pdf.com và các đối tác phân tích và đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin, chẳng hạn như cookie để cung cấp chức năng và nhận ra bạn trên các Dịch vụ và thiết bị khác nhau. Những cookie này và các công nghệ khác rất cần thiết để cung cấp tính năng bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như ghi nhớ bạn đã đăng nhập và cũng cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn với lựa chọn của bạn và giúp bạn sử dụng Dịch vụ phù hợp hơn
Chúng tôi sử dụng Google Analytics như một dịch vụ của bên thứ ba để thu thập thông tin về cách trang web của chúng tôi hoạt động và cách người dùng của chúng tôi nói chung điều hướng và sử dụng 2pdf.com. Nó giúp chúng tôi đánh giá chất lượng dịch vụ của mình, tổng hợp các báo cáo thống kê về hoạt động; và cải thiện nội dung và hiệu suất trang web của chúng tôi
Chúng tôi chỉ thu thập một số thông tin cơ bản nhất định, chẳng hạn như loại trình duyệt của bạn, các trang giới thiệu và thoát, dấu thời gian và dữ liệu tương tự về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.
Chúng tôi cũng tích hợp với Google AdSense, là nhà cung cấp quảng cáo chính của chúng tôi, sử dụng cookie. Google AdSense chỉ thu thập dữ liệu được cá nhân hóa để tùy chỉnh quảng cáo cho bạn. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của riêng họ.
Lưu trữ và bảo mật thông tin
Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo mật dữ liệu của bạn. Dữ liệu trao đổi với trang web được truyền qua SSL. Tài liệu được mã hóa trong quá trình truyền và lưu trữ. Nhân viên của chúng tôi không truy cập tệp của bạn mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.
Sự an toàn dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%.
Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.
Chúng tôi lưu giữ thông tin trong bao lâu
Tất cả các tệp do người dùng tải lên cũng như các tệp đầu ra đã xử lý sẽ bị xóa vĩnh viễn sau khi tải lên hoặc xử lý tương ứng. Chúng tôi lưu trữ các tệp với mục đích duy nhất là cung cấp cho bạn đủ thời gian để xử lý và tải chúng xuống. Không có bản sao lưu nào được tạo từ các tệp này. Chúng tôi không truy cập tệp của bạn nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn.
Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật của từng trang web bạn truy cập.
Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.
Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày 'có hiệu lực từ' ở đầu Chính sách Bảo mật này.
Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét cẩn thận Chính sách Bảo mật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang này.
Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng trang web 2pdf.com hoặc các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật Trực tuyến của chúng tôi và việc Оnlineconvertfree xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích nêu trên.
Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Qua email: Support@2pdf.com
Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi: https://2pdf.com/support/