Privacybeleid
Ingangsdatum: 13 februari 2019
2pdf.com («ons» «wij» of «onze») opereert de https://2pdf.com website (hierna «de dienst» genoemd)
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Service en de keuzes die u met die gegevens heeft geassocieerd.
Wij gebruiken uw gegevens om de Service te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk vanaf https://2pdf.com
Definitie
Dienst
Dienst is de https://2pdf.com website beheerd door 2pdf.com
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die ofwel in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de dienst, hetzij door de diensteninfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
Cookie
Cookies zijn kleine bestanden opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).
Gegevensbeheerder
Voor de verwerking verantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of in gemeenschappelijk overleg met andere personen) het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Voor de toepassing van dit Privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
Gegevensverwerkers of dienstverleners
Gegevensverwerker (of Dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
We kunnen de diensten van verschillende dienstverleners gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
Betrokkene (of gebruiker)
De betrokkene is ieder levend individu dat gebruik maakt van onze Service en het onderwerp is van persoonlijke gegevens.
Verzameling en gebruik van informatie
Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te bieden en te verbeteren.
Soorten verzamelde gegevens
Persoonsgegevens
Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren («persoonsgegevens»). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
Mailadres
Cookies en Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Dienst wordt benaderd en gebruikt («gebruiksgegevens»). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocol van uw computer (bv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina ’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u aan deze pagina’ s besteedt, unieke apparaatidentifiers en andere diagnostische gegevens.
Tracking & Cookies Data
We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and we hold certain information.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden via een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere tracking technologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.
U kunt uw browser instrueren alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u misschien geen gebruik maken van sommige delen van onze Service.
Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:
Sessiecookies. Wij gebruiken sessiecookies om onze Service te bedienen.
Voorkeurskoekjes. We gebruiken Voorkeurskoekjes om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
Beveiligingskoekjes. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
Reclame Koekjes. Advertentiecookies worden gebruikt om u te dienen met advertenties die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses.
Gebruik van gegevens
2pdf.com gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
Om onze Service te bieden en te onderhouden
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest om dit te doen
Ondersteuning van de klant
Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
Om het gebruik van onze Service te controleren
Technische kwesties op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)
Als u uit de Europese Economische Ruimte (eer) komt, 2pdf.com de rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in dit privacybeleid beschreven persoonlijke gegevens is afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.
2pdf.com kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:
We moeten een contract met u uitvoeren.
U heeft ons toestemming gegeven om dat te doen.
De verwerking is in ons legitieme belang en het wordt niet overschaduwd door uw rechten.
Voor de verwerking van betalingen
Naleving van de wet
Bewaring van gegevens
2pdf.com zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetten te voldoen), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.
2pdf.com zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.
Dataverkeer
Uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, kunnen worden doorgegeven aan — en onderhouden op — computers die zich buiten uw land, Provincie, Land of andere overheidsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.
Als u zich buiten de Russische Federatie bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar de Russische Federatie doorsturen en daar verwerken.
Uw toestemming voor dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.
2pdf.com neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonsgegevens.
Openbaarmaking van gegevens
Wettelijke Vereisten
2pdf.com kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:
Naleving van een wettelijke verplichting
Bescherming en verdediging van de rechten of eigendom van 2pdf.com
Om mogelijke wandaden in verband met de dienst te voorkomen of te onderzoeken
Bescherming van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek
Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid
Beveiliging van gegevens
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen methode van transmissie via het Internet of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Ons beleid inzake «Niet Volgen» signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)
Wij steunen Niet Do Not Track «DNT». Volg niet is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.
U kunt in-of uitschakelen niet volgen door het bezoeken van de voorkeuren of instellingen pagina van uw webbrowser.
Uw rechten op gegevensbescherming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (eer), heeft u bepaalde rechten op gegevensbescherming. 2pdf.com heeft tot doel redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.
Als u geïnformeerd wilt worden over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en als u wilt dat deze worden verwijderd uit onze systemen, neem dan contact met ons op.
In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op gegevensbescherming:
Het recht op toegang tot, update of verwijdering van de informatie die wij over u hebben. Indien mogelijk, kunt u toegang krijgen tot, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens direct binnen uw accountinstellingen sectie. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
Het recht van rectificatie. U heeft recht op rectificatie van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het recht van beperking. U heeft het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om een kopie van de informatie die wij over u hebben te ontvangen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
Het recht om de toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment dat 2pdf.com vertrouwde op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken.
Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te controleren alvorens te reageren op dergelijke verzoeken.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (eer).
Dienstverleners
We kunnen derden bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service «dienstverleners» te faciliteren, de dienst namens ons te verlenen, diensten te verlenen of ons te helpen analyseren hoe onze dienst wordt gebruikt.
Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor enig ander doel.
Analytics
We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Service te controleren en te analyseren.
Google Analytics
Google Analytics is een websitedienst die wordt aangeboden door Google en die het websiteverkeer traceert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google mag de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
U kunt opt-out van het maken van uw activiteit op de Dienst Beschikbaar voor Google Analytics door het installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. De add-on voorkomt de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) van het delen van informatie met Google Analytics over bezoekactiviteiten.
Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de website van Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Reclame
Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om advertenties aan u te laten zien om te helpen ondersteunen en onderhouden van onze Service.
Google AdSense & DoubleClick Cookie
Google, als derde partij leverancier, gebruikt cookies om advertenties te serveren op onze Service. Door het gebruik van de DoubleClick cookie door Google kunnen Google en zijn partners advertenties aan onze gebruikers bedienen op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op het Internet.
U kunt zich afmelden van het gebruik van de DoubleClick Cookie voor interest-based advertising door een bezoek te brengen aan de webpagina van Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/
Betaling
Wij kunnen betaalde producten en/of diensten binnen de dienst. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).
Wij zullen uw betalingskaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze betalingsverwerkers van derden wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betaalprocessoren houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, wat een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten dragen bij tot een veilige behandeling van betalingsinformatie.
De payment processors waarmee we werken zijn:
PayPal / Braintree
Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
Links naar andere Sites
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden geëxploiteerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van derden sites of diensten.
Privacy van kinderen
Onze dienst richt zich niet tot iemand onder de 18 «kinderen».
We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons realiseren dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.
Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
We laten het u weten via e-mail en/of een vooraanstaand bericht op onze Service, voordat de wijziging effectief wordt en actualiseren de «ingangsdatum» aan de top van dit Privacybeleid.
U wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te herzien voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn effectief wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.
Neem Contact Met Ons Op
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:
Per e-mail: Support@2pdf.com
Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://2pdf.com/privacy-policy/